Documente

Legislatie

- Ordinul nr. 1501/2016, privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice (in format PDF)
- Ordinul nr. 1502/2016, pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice (in format PDF)
- Ordinul nr. 639/2016, pentru aprobarea metodologiei de monitorizare a unitatilor sanitare acreditate (in format PDF)
- Ordinul nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelorpentru aprobarea metodologiei de monitorizare a unitatilor sanitare acreditate (in format PDF)
- Metodologie de implementare a standardului de control intern - "Managementul Riscurilor" (in format PDF)
- Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice (in format MS Word)
- Hotararea 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015 (in format PDF)
- Ordin nr. 619/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015 (in format PDF)
- Ordin nr. 1142/2013, privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenti medicali generalisti (in format MS Word)
- Ordin nr. 975/2012, privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale (in format MS Word)
- Codul de deontologie medicala din 30 martie 2012 (in format PDF)
- Ordin nr. 972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor (in format PDF)
- Ordin nr. 1384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public (in format PDF)
- Hotarare nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania (in format PDF)
- Hotarare nr. 1.148 din 18 septembrie 2008 (*republicata*), privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (in format PDF)
- Ordin nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public (in format MS Word)
- Ordin nr. 1782/2006 - privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi (in format PDF)
- Ordin nr. 1778/2006 - privind aprobarea normativelor de personal (in format PDF)
- Ordin nr. 946/2005 - republicat, actualizat 2012, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial (in format MS Word)
- OUG nr. 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (in format PDF)
- Ordinul MS 863/2004, pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor (in format MS Word)
- Ordonanta de urgenta nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar (in format PDF)
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice (in format MS Word)
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (in format PDF)
- Lege nr. 46/2003, privind drepturile pacientului (in format PDF)
- Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (in format MS Word)
- Legea Spitalelor (in format MS Word)
- Clasificarea spitalelor (in format MS Excel)
- Indicatori de acreditare (arhiva ZIP, continand documente in format PDF)

Plan de management

Descarcati scan al documentului original, in format PDF

Regulamente interne

Regulament de organizare si functionare: scan al documentului original, format PDF
Regulament intern: scan al documentului original, format PDF
Codul de conduita etica si deontologie: scan al documentului original, format PDF

Declaratii de avere

Comitet director

Manager, Jr. Mindrila Constantin: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Director medical, Dr. Valentin Ochean: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Director economic, Ec. Efteme Andreea Madalina: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Director ingrijiri, As. Dumbrava Mimi Catalina: declaratie de avere si incompatibilitate / interese

Sefi de sectii

Medic sef sectie, ATI, Dr. Aignatoaie Mariana: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Boli Infectioase, Dr. Serban Georgeta: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Cardiologie, Dr. Burca Mitel: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Chirurgie, Dr. Petrea Liviu: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Medicina Interna, Dr. Miron Mariana: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Neonatologie, Dr. Iacob Carmen Gabriela: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Neurologie, Dr. Buleu Mariana: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Obstetrica-Ginecologie, Dr. Placinta Ioan: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Ortopedie, Dr. Mihaila Robert Ioan: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Pediatrie, Dr. Anutoiu Vasile: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Pneumologie, Dr. Nicolescu Daniela: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Psihiatrie, Dr. Florea Gabriela: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, Reumatologie, Dr. Mocanu Valentin: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef sectie, UPU, Dr. Dinca Dana Mariana: declaratie de avere si incompatibilitate / interese

Sefi de laboratoare / farmacii

Medic sef laborator, Anatomie Patologica, Dr. Andronic Viorica: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef laborator, BFT, Dr. Taban Laura Maricela: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic legist sef, Medicina Legala, Dr. Lucasievici Silviu Alexandru: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Medic sef laborator, Radiologie, Dr. Maiorov Dinu: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Farmacist sef, Farm. Potlog Laura: declaratie de avere si incompatibilitate / interese

Sefi de servicii

Sef serviciu, Achizitii publice , contractare, aprovizionare, transport, ref. Agache Florin: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Sef serviciu, Administrativ, ing. Danila Lucian: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Sef serviciu, Evaluare si Statistica Sanitara, ref. Tudoroiu Manuela: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Sef serviciu, Financiar, cont. Lechea Saftica: declaratie de avere si incompatibilitate / interese
Sef serviciu, Resurse umane, normare, organizare, salarizare, ec. Munteanu Vasilica: declaratie de avere / incompatibilitate / interese