Documente

Legislatie

- Ordinul 1162 din 2010, republicat in decembrie 2017, , pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul (in format PDF)
- Ordinul nr. 953/2017, pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare (in format PDF)
- Legea nr. 185/2017, privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate (in format PDF)
- Ordinul nr. 726/2017, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri (in format PDF)
- Ordinul nr. 446/2017, privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor (in format PDF )
- Ordinul nr. 1501/2016, privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice (in format PDF)
- Ordinul nr. 1502/2016, pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice (in format PDF)
- Ordinul nr. 639/2016, pentru aprobarea metodologiei de monitorizare a unitatilor sanitare acreditate (in format PDF)
- Ordinul nr. 871/2016, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelorpentru aprobarea metodologiei de monitorizare a unitatilor sanitare acreditate (in format PDF)
- Metodologie de implementare a standardului de control intern - "Managementul Riscurilor" (in format PDF)
- Ordin nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice (in format MS Word)
- Hotararea 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015 (in format PDF)
- Ordin nr. 619/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015 (in format PDF)
- Ordin nr. 1142/2013, privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenti medicali generalisti (in format MS Word)
- Ordin nr. 975/2012, privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale (in format MS Word)
- Codul de deontologie medicala din 30 martie 2012 (in format PDF)
- Ordin nr. 972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor (in format PDF)
- Ordin nr. 1384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public (in format PDF)
- Hotarare nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania (in format PDF)
- Hotarare nr. 1.148 din 18 septembrie 2008 (*republicata*), privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (in format PDF)
- Ordin nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public (in format MS Word)
- Ordin nr. 1782/2006 - privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi (in format PDF)
- Ordin nr. 1778/2006 - privind aprobarea normativelor de personal (in format PDF)
- Ordin nr. 946/2005 - republicat, actualizat 2012, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial (in format MS Word)
- OUG nr. 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (in format PDF)
- Ordinul MS 863/2004, pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor (in format MS Word)
- Ordonanta de urgenta nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar (in format PDF)
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice (in format MS Word)
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (in format PDF)
- Lege nr. 46/2003, privind drepturile pacientului (in format PDF)
- Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (in format MS Word)
- Legea Spitalelor (in format MS Word)
- Clasificarea spitalelor (in format MS Excel)
- Indicatori de acreditare (arhiva ZIP, continand documente in format PDF)

Documente management

Plan de management: scan al documentului original, in format PDF
Politica in domeniul calitatii 2018: scan al documentului original, in format PDF
Declaratie manager cu privire la implementarea sistemului de management al calitatii: scan al documentului original, in format PDF

Regulamente interne

Regulament de organizare si functionare, 2018: scan al documentului original, format PDF
Regulament de organizare si functionare, 2014: scan al documentului original, format PDF
Regulament intern: scan al documentului original, format PDF
Codul de conduita etica si deontologie: scan al documentului original, format PDF
Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta, 2019: scan al documentului original, format PDF

Declaratii de avere / interese, 2019

Comitet director

Manager, Jr. Mindrila Constantin: declaratie de avere si interese
Director medical, Dr. Valentin Ochean: declaratie de avere si interese
Director economic, Ec. Efteme Andreea Madalina: declaratie de avere si interese

Sefi de sectii

Medic sef sectie, ATI, Dr. Aignatoaie Mariana: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Boli Infectioase, Dr. Vasilache Madalina: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Cardiologie, Dr. Burca Mitel: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Chirurgie, Dr. Ciocan Adrian Doru : declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Neonatologie, Dr. Andrei Anca: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Neurologie, Dr. Buleu Mariana: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Obstetrica-Ginecologie, Dr. Ifrim Rodica Ioana: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Ortopedie, Dr. Mihaila Robert Ioan: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Pediatrie, Dr. Prodan Mihaiela: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Pneumologie, Dr. Nicolescu Daniela: declaratie de avere si interese
Medic sef sectie, Psihiatrie, Dr. Florea Gabriela: declaratie de avere si interese

Sefi de laboratoare / farmacii

Medic sef laborator, Anatomie Patologica, Dr. Andronic Viorica: declaratie de avere si interese
Medic legist sef, Medicina Legala, Dr. Lucasievici Silviu Alexandru: declaratie de avere si interese
Medic sef laborator, Radiologie, Dr. Filip Cristina: declaratie de avere si interese
Farmacist sef, Farm. Potlog Laura: declaratie de avere si interese
Farmacist sef, Farm. Frincu Constanta: declaratie de avere si interese

Sefi de servicii

Sef serviciu, Administrativ, ing. Danila Lucian: declaratie de avere si interese
Sef serviciu, Tehnic, ing. Jalba Aurora Mihaela: declaratie de avere si interese
Sef serviciu, Evaluare si Statistica Sanitara, ref. Tudoroiu Manuela: declaratie de avere si interese
Sef serviciu, Resurse umane, normare, organizare, salarizare, ec. Munteanu Vasilica: declaratie de avere / interese