Anunt de licitatie

Anunt de licitatie

Serviciul Achizitii (2018-04-27 10:15:43)

Spitalul Judetean de Urgenta "Sf Pantelimon" Focsani organizeaza in data de 03 mai 2018, orele 13,00, licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii unui spatiu de 44.40 mp situata in Focsani,str.Cuza-Voda,nr.84, spatiu aflat in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani, in vederea functionarii unor birouri cu obiec principal de activitate controlul si supravegherea profesiei de medic.
Mentionam ca durata inchirierii va fi de 5 ani de la data incheierii contractului de inchiriere, iar pretul de pornire va fi de 5 euro/mp/luna inclusiv TVA, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional.
Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in documentatia de atribuire, care poate fi procurata de la sediul autoritatii contractante. Pretul documentatiei de atribuire este de 50 de lei si se achita la casieria unitatii. Garantia de participare la licitatie este de 150 lei. Ofertele vor fi depuse la secretariatul unitatii pana la data de 03 mai 2018 orele 12.00. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0237 / 622257.
Pentru mai multe detalii, descarcati scan al documentului original (format JPG).


  [     INAPOI     ]