Documente

Programari Online
Informatii Covid 19

Legislatie

 • Legea 46 din 2003 actualizata - 19-05-2023 (in format PDF)
 • HG 1057_2022 privind completarea Anexei 2 la HG 696-2021 (in format PDF)
 • HG 696-2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglemeteaza conditiile acordarii asistentei medicale,a medicamentelor si a dispozitivelor medicale (in format PDF)
 • HG 801-2022 privind modificarea si completarea anexei nr 2 la HG 696-2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru (in format PDF)
 • HG 897-2022 privind completarea anexei nr 2 la HG 696-2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru (in format PDF)
 • ORD 2285-471-2022 pentru modificarea si completara Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr.1068-627-2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG 696-2021 (in format PDF)
 • Ordin 1133-197-2022 pentru modificarea anexei nr 17 la Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr .1068-627-2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG 696-2021. (in format PDF)
 • Ordin 1480-331-2022 pentru modificarea Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr. 1068-627-2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 la HG 696-2021 (in format PDF)
 • Ordin 2439-528-2022 pentru modificarea Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr. 1068-627-2021 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in 2021 a HG 696-2021 (in format PDF)
 • Ordin 244-2022 pentru modificarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 641-2021 privind aprobrea regulilor de confirmare a cazurilor spitalizate in spitalizare continua si de zi (in format PDF)
 • Ordin 2642-578-2022 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a HG 696-2021 (in format PDF)
 • Ordin 281-2022 pentru completarea Ordinului presedintelui CNAS nr.641 -2021 privind aprobarea regulilor de confirmare a cazurilor spitalizate in spitalizarea continua si de zi (in format PDF)
 • Ordin 641-2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile de spitalizare continua si zi (in format PDF)
 • Ordin 955-181-2022 pentru modificarea si completarea O rdinului MS si al presedintelui CNAS nr 1068-627-2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG 696-2021 (in format PDF)
 • Ordin 15.2018-1311-2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare OUG 158.2005 privind concediile medicale (in format PDF)
 • Ordin 1617-365-2022 pentru modificarea si completarea OMS si al presedintelui CNAS nr. 1068-627-2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG 696-2021 (in format PDF)
 • Ordin pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a OUG 158_2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (in format PDF)
 • Ordin privind modificarea si completarea Ordinului MS si presedintele CNAS nr 1192-745-2020 privind modelul unic al certificatului de concediu medical (in format PDF)
 • Ordin pt modificare Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr 1068-627-2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG 696-2021 pt aprobarea pachetelor de servicii a Contractului cadru (in format PDF)
 • Ordin 1068-627-2021 privind aprobare Normelor metodologice de aplicare a HG 696-2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului Cadru (in format PDF)
 • OUG 158-2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (in format PDF)
 • Ordin 1312/2020, privind organizarea şi functionarea structurii de management al calitatii serviciilor de sanatate (in format PDF)
 • Ordin 1162 din 2010, republicat in decembrie 2017, pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul (in format PDF)
 • Ordin 600/2018, privind aprobarea "Codului controlului intern managerial al entitatilor publice" (in format PDF)
 • Ordin 953/2017, pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare (in format PDF)
 • Ordin 726/2017, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii care realizeaza venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri (in format PDF)
 • Ordin 446/2017, privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor (in format PDF )
 • Ordin 1501/2016, privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice (in format PDF)
 • Ordin 1410/2016, Ordinul 1410/2016 , modifica legea 46/2003. (in format PDF)
 • Ordin 1502/2016, pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice (in format PDF)
 • Ordin 1142/2013, privind aprobarea procedurilor de practica pentru asistenti medicali generalisti (in format MS Word)
 • Codul de deontologie medicala din 30 martie 2012 (in format PDF)
 • Ordin 1384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public (in format PDF)
 • Hotarare nr. 2 din 9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania (in format PDF)
 • Hotarare nr. 1.148 din 18 septembrie 2008 (*republicata*), privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (in format PDF)
 • Ordin 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public (in format MS Word)
 • Ordin 1782/2006 - privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi (in format PDF)
 • Ordin 1778/2006 - privind aprobarea normativelor de personal (in format PDF)
 • OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate (in format PDF)
 • Ordinul MS 863/2004, pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor (in format MS Word)
 • Ordonanta de urgenta nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar (in format PDF)
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice (in format MS Word)
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (in format PDF)
 • Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului (in format PDF)
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (in format MS Word)
 • Legea Spitalelor (in format MS Word)
 • Clasificarea spitalelor (in format MS Excel)

Documente management

Plan strategic spital, 2018-2022: scan al documentului original, in format PDF
Plan de management: scan al documentului original, in format PDF
Politica in domeniul calitatii 2022: scan al documentului original, in format PDF
Declaratie manager cu privire la implementarea sistemului de management al calitatii: scan al documentului original, in format PDF

Regulamente interne

Regulament de organizare si functionare: scan al documentului original, format PDF
Regulament intern: scan al documentului original, format PDF
Anexa regulament intern: scan al documentului original, format PDF
Codul de conduita etica si deontologie: scan al documentului original, format PDF
Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta, 2019: scan al documentului original, format PDF